Cảm âm xích linh sáo trúc, Cảm âm sáo trúc Xích linh bản chuẩn

 Cảm âm xích linh sáo trúc, Cảm âm sáo trúc Xích linh bản chuẩn

Cảm âm sáo trúc Xích linh 


Cảm âm Xích Linh dành cho sáo trúc dizi G4


L D2 S, F S L S F,
R M F, F L S, F S L
L D2 S, F S L S F
R M F F L S F M R
R M F S S L L D2 D2 R2 S
S L D2 L L S F, R R M F S L
R M F S S L L D2 D2 R2 S
S L D2 L L S F, R R2 D2 L S L
ĐK:
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 R2 F2
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 D3 L2
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 R2 F2 S2 L2 R2
S2 L2 R2 S2 L2 S2 D2 M2 R2
R2 L2, S2 L2 S2 F2 S2 L2 L2
R2 R3 D3 L2 S2 L2
DÂ S, F S L S F,
R M F, F L S, F S L
L DÂ S, F S L S F
R M F F L S F M R
R M F S S L L D2 D2 R2 S
S L D2 L L S F, R R M F S L
R M F S S L L D2 D2 R2 S
S L D2 L L S F, R R2 D2 L S L
ĐK:
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 R2 F2
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 D3 L2
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 R2 F2 S2 L2 R2
S2 L2 R2 S2 L2 S2 D2 M2 R2
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 R2 F2
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 D3 L2
L2 S2 L2 R2 L2 D2 R2 M2 R2 F2 S2 L2 R2
S2 L2 R2 S2 L2 S2 D2 M2 R2
S2 L2 R2 S2 L2 S2 D2 M2 R2

Nguồn Đào Duy

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn