Cảm Âm Sáo Trúc Sao Em Nỡ - Jayki & Hiền Hồ chuẩn nhất

Cảm âm Sao Em Nỡ có thể cover một cách dễ dàng.
Cảm âm Sao Em Nỡ - Jayki & Hiền Hồ

Cuộc tình ta đã từng, giản đơn đến mức lạnh lùng
Re Fa Sol La Re, La Sol Fa Sol Mi Do
Không lung linh những giấc mơ thật xa xôi
Sol Sol Sol La Sol Fa Re Fa-Sol Sol
Cuộc tình trao đến người, cứ ấm êm đến mức dư thừa
Re Fa Sol La Re, La La Sol Fa Sol Mi Do
Chắc đã đến lúc ta cách rời.
Sol Sol Sol Fa Mi Fa Re

K:

Nhưng sao em không buồn
Re2 Re2 Re2 Do2 La
Sao không thấy nước mắt em rơi
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2
Giống như những ngày, mà ta từng yêu đắm say
La Sol La Fa, Fa Sol Fa Sol Do2 La
Trong tim em mỉm cười
Re2 Re2 Re2 Do2 La
Hay em chỉ muốn giấu che đi
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2
 Nói với anh vì sao em nỡ.
La La Sol Sol Do2 Do2 Re2


Sol Sol La Fa Sol Fa Mi Fa Re
Sol Sol La Fa Sol Fa Mi Fa Do2
Re Mi Fa Mi Fa Re Do Sol La
Sol Sol La Fa Sol Fa Mi Fa Re
Do2 Do2 Re2 La Do2, La Sol La Re2
Re2 Re2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Mi2

K:

Re2 Re2 Re2 Do2 La
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2
La Sol La Fa, Fa Sol Fa Sol Do2 La
Re2 Re2 Re2 Do2 La
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2
La La Sol Sol Do2 Do2 Re2

Cảm âm sáo trúc Sao Em Nỡ tone Sol

Sol sib do2 re2 sol
Re2 do2 re2 do2 la fa
Do2 do2 do2 re2 do2 sib sol do2 do2
Sol sib do2 re2 sol
Re2 re2 do2 re2 do2 la fa
Do2 do2 do2 sib la sib sol
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sol
Sib do2 sib do2 fa2 re2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sol
Re2 re2 do2 do2 fa2 fa2 sol2

Đoạn 2

Sol sib do2 re2 sol
Re2 do2 re2 do2 la fa
Do2 do2 do2 re2 do2 sib sol do2 do2
Sol sib do2 re2 sol
Re2 do2 sib do2 la fa
Do2 do2 do2 sib la sib sol

Điệp khúc 2

Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sol
Sib do2 sib do2 fa2 re2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sib
Re2 re2 do2 do2 fa2 fa2 sol2

Đoạn dạo cuối

Do2 do2 re2 sib do2 sib la sib sol
Do2 do2 re2 sib do2 sib la sib fa2
Sol la sib la sib la fa do2 re2
Do2 do2 re2 sib do2 sib la sib sol
Fa2 fa2 sol2 re2 fa2 re2 do2 re2 sol2
Sol2 sol2 sol2 la2 sib2 do3 sol2 la

Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sib
Sib do2 sib do2 fa2 re2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 do3 la2 fa2 re2 do2 re2 sib
Re2 re2 do2 do2 fa2 fa2 sol2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sib
Sib do2 sib do2 fa2 re2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sib
Re2 re2 do2 do2 fa2 fa2 sol2

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn