Chia sẻ cảm âm Đế vương bản chuẩn, Cảm âm Đế vương Đình Dũng

 Chia sẻ cảm âm Đế vương bản chuẩn, Cảm âm Đế vương Đình DũngLa re mi fa fa fa fa fa mi fa sol la

La sol sol sol sol sol mi fa mi re

La re mi fa fa fa fa fa mi fa sol la

La sol sol sol sol sol mi fa mi re

La re mi fa fa fa fa fa mi fa sol la

La sol sol sol sol sol mi fa mi re

La re mi fa fa fa fa fa mi fa sol la

La sol sol sol sol sol mi fa mi re


Đk:

Sol la đô2 rê2  rê2 rê2 rê2 rê2 đô2 rê2 la sol

Sol la đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 la sol đô2 la

Sol la đô2 rê2  rê2 rê2 rê2 rê2 đô2 rê2 la sol

Sol la đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 rê2 mi2 rê2 rê2

Sol la đô2 rê2  rê2 rê2 rê2 rê2 đô2 rê2 la sol

Sol la đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 la sol đô2 la

Sol la đô2 rê2  rê2 rê2 rê2 rê2 đô2 rê2 la sol

Sol la đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 rê2 mi2 fa2 rê2

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn