Lyrics Lời bài hát Si mê Đạt Long Vinh update

 

Lyrics Lời bài hát Si mê Đạt Long Vinh update


Em kiêu sa nụ hoa chớm nở ngọc ngà

Như tiên giáng trần lụa là...

Môi son nét hồng điệu đà...

Ta si mê

Chìm trong khúc nhạc não nề

Nên quên mất ngày trở về

Cho ta mang nỗi ê chề

Lạnh lùng quay đi thôi biệt ly

Lòng ta còn mong nhớ chi

Che giấu đôi mi sau hạt mưa tả từ phút giây xuân thì

Vì một bông hoa trong vườn hoa đầy gai nào phải của ta

....Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn