Lời bài hát Em kiêu sa nụ hoa chớm nở ngọc ngà, Si mê Đạt Long Vinh

 Lời bài hát Em kiêu sa nụ hoa chớm nở ngọc ngà, Si mê Đạt Long Vinh


Em kiêu sa nụ hoa chớm nở ngọc ngà

Như tiên giáng trần lụa là...

Môi son nét hồng điệu đà...

....Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn