Chia sẻ cảm âm Phù Quang 浮光 The History Jannik, hợp âm, Tab kalimba

 Chia sẻ cảm âm Phù Quang 浮光 The History Jannik, hợp âm, Tab kalimba

Bản demo cảm âm chưa đầy đủ:

Thổi quảng 2

Re sol fa re dore sol re do

Re sol fa re dore sol re fa

Re re sol fa re dore sol re do

Do fa do re re do fa re


Xem thêm

Someone told me long ago There′s a calm before the storm lyrics

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn