Lời bài hát Cùng nhau trèo lên quán dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa

  Lời bài hát Cùng nhau trèo lên quán dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa


 Tên bài hát Cây Đa Quán DốcCùng nhau trèo lên quán dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa

Nghỉ chân têm ba miếng trầu gối đầu tay không để ngắm sao trời

Nhà ai có con chim khách lách ca lách cách tìm đến chim kêu

Rằng a có ba cô nàng má đỏ môi hồng chúm chím đồng tiền.


[ĐK:]

Hỏi cây đa sao vắng gió mỗi khi đêm về tang tính tình tang

Gốc đa nghiêng bóng đầu làng nối dây tơ hồng để ai ngóng trông

Rằng ai đi qua quán dốc nhớ chân quay về têm miếng trầu cay

Gốc đa soi bóng từng ngày đợi ai ai chờ đợi ai

Cây đa chờ mắt em buồn tang tình tang tính tình tang

Cây đa buồn mắt em chờ tang tình tang tính tình tang.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn