Cảm âm Tát nhật lãng rực rỡ chuẩn nhất, tab kalimba

 Cảm âm Tát nhật lãng rực rỡ chuẩn nhất, tab kalimba 


Cảm Âm Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | Ô Lan Thác Sáo A4 

Lời 1: Cảm Âm “Tát Nhật Lãng Rực Rỡ”

fa re fa la sol / DO DO la sol fa re

re do re fa fa / re sol la DO sol la

fa mi re / fa la sol

DO DO / la sol fa re

re do re fa sol la sol fa do fa re

 

Lời 2: Cảm Âm Tát Nhật Lãng Rực Rỡ

fa re fa la sol / DO DO la sol fa re

re do re fa fa / re sol la DO sol la

fa mi re / fa la sol

DO DO / la sol fa re

re do re fa sol la sol fa do fa re

 

Điệp Khúc: “Tát Nhật Lãng Rực Rỡ”

DO RE RE FA RE DO

DO DO la sol fa re

re do re fa fa re sol la sol fa sol la

DO RE RE FA RE DO

DO DO la sol la

re do re fa sol la sol fa do fa re

 

DO RE RE FA RE DO

DO DO la sol fa re

re do re fa fa re sol la sol fa sol la

DO RE RE FA RE DO

DO DO la sol la

re do re fa sol la sol fa do fa re

 

Nguồn : Hoàng Anh

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn