Hướng dẫn đánh đàn tranh bài Mạc Vấn Quy Kỳ, Guzheng 莫问归期

 

Hướng dẫn đánh đàn tranh bài Mạc Vấn Quy Kỳ, Guzheng 莫问归期Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn