Hợp âm bài Mạc Vấn Quy Kỳ, Mạc Vấn Quy Kỳ hợp âm

 Hợp âm bài Mạc Vấn Quy Kỳ, Mạc Vấn Quy Kỳ hợp âm

capo 4
 
[Am] Cáng jìn xīnkǒu de cì
[G] Bù wǎng xún yě rúcǐ
[F] Chénmò yǒushí [G]zuìhòu yīn [C] nǐ fàngsì
[F] Nóng mò nán zhān [G]xīnshì
[Em] Hán yè zěn jì [Am]xiāngsī
[F] Chénmò yǒushí niàn xiǎng yǒu [G] shí
 
Shéi juébié [F] xiāngsī chéng jí [G] mò wèn tiānyá
[Em] Yě mò wèn guī [Am]
Zěnnài [F] hé wú rén liǎo [G] jiě qíng duàn zhī [C] shí
Lěngnuǎn zì [Am]zhī
Shéi juébié [F] xiāngsī chéng jí [G] mò wèn tiānyá
[Em] Yě mò wèn guī [Am]
Zěnnai [F] hé wú rén liǎo [G] jiě wǒ [Am] xīnsī
 
[Am] Cáng jìn xīnkǒu de cì
[G] Bù wǎng xún yě rúcǐ
[F] Chénmò yǒushí zuìhòu yīn [C] nǐ fàngsì
 
[Am] Nóng mò nán zhān xīnshì
[G] Hán yè zěn jì xiāngsī
[F] Chénmò yǒushí niàn xiǎng yǒu [G] shí
 
Shéi juébié [F] xiāngsī chéng jí [G] mò wèn tiānyá
[Em] Yě mò wèn guī [Am]
Zěnnài [F] hé wú rén liǎo [G] jiě qíng duàn zhī [C] shí
Lěngnuǎn zì [Am] zhī
Shéi juébié [F] xiāngsī chéng jí [G] mò wèn tiānyá
[Em] Yě mò wèn guī [Am]
Zěnnài [F] hé wú rén liǎo [G] jiě wǒ xīn [Am]

Tab kí âm Mạc Vấn Quy Kỳ cho Kalimba (bấm vào ảnh để xem chi tiết)
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn