Cảm Âm Kiếm Hiệp Tình Duyên hay nhất hiện nay

 Cảm Âm Kiếm Hiệp Tình Duyên hay nhất hiện nay


www.thegioicamam.com - Thế giới Cảm âm

Gạt đi hết bóng hình hư ảo

Re ReMi Re Do la Do ReMi Re

chẳng sao quên được nụ cười ấy…

Re Mi Fa ReMi la DoRe sol

Đêm qua tìm mộng nơi gác nhỏ

fa fa sol fa sol la Do Do

kiếm hiệp tình duyên, mặc em đi…

sol la Do la, sol la la


Hoa nở hoa tàn được mấy mùa

la Do Re Fa Fa Do Re

Giang hồ nhi nữ cũng đa tình

la Do Re Do Do Re fa Do sibla

Soi bóng gương thấy mình đã lớn

fasol sol sol, fa sol la Do ReMi

vuốt tóc mây gửi gió tung bay

FaSol Fa Mi Do la ReMiRe


Điệp Khúc :

Kể từ đó

Chẳng cần biết đến chuyện thế gian

Fa Mi Re, Do Re Mi Re Do ReMi la

Chỉ ước nguyện

Chỉ ước nguyện cùng anh trọn kiếp

sib la sol, sib la sol mi fa sol la

Đao quang kiếm ảnh cùng song bước

sol la Do la Do Re Mi

Sóng vai nhau uống cạn chén tình.

La Sol Fa Mi Do Fa Mi Re


Những năm sau

Hỏi chuyện xưa đó tình hay mộng?

Fa Mi Re, Do Re Mi Re Do ReMi la

Kiếm Hiệp tình

Kiếm Hiệp tình chuyện chỉ trong mơ

sib la sol, sib la sol mi fa sol la

mộng vỡ tan chẳng một mảnh thật.

sol la Do la Do Re Mi

Ngoảnh đầu tỉnh mộng đón ánh dương.

La Sol Fa Mi Do Fa Mi Re

ST

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn