Cảm âm sáo trúc Thay Lòng - DIMZ, Cảm âm thay lòng mới nhất

Cảm âm sáo trúc Thay Lòng - DIMZ, Cảm âm thay lòng mới nhất


Cảm âm chi tiết : 

1. Ngày thơ ấu ấy, anh như cuộc đời em đấy 

La si do2 do2, si si la mi la si.

2.Hồn nhiên bên nhau bước chung, con đường dài 

Son la si do2 re2 si, la son mi. 

3.Giờ đã lớn lắm khi, lại cần một vé bé đi 

 La si do2 re2 do2, do2 do2 re2 mi2 son2 mi2.

 4.Để cho em lo lắng anh mỗi ngày 

Mi do2 do2 do2 re2 si si la.

5.Dòng thời gian nay đã không ngừng, vô tình đã làm em mất anh rồi 

mi mi la la la la mi, la mi mi mi la si la son. 

6.Còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều..

 Son la si do2 do2 do2 re2 si la mi.

7.Không một câu chào anh em đã, vào nhà nhung gấm sang giàu nhanh.. 

La mi la mi la la si, mi mi la si la sol.

 8.Một thuở 2 ta niên thiếu đâu rồi... 

Son la si do2 do2 re2 si la. 

Điệp Khúc: 

1.Tạm biệt nhé người anh yêu anh chúc em vui bên người, 

 Do2 re2 mi2, do2 re2 mi2 mi2 do3 si2 si2 la2 son2. 

2.Vàng bạc cao sang lấp lánh mang nụ cười... 

Mi2 mi2 son2 la2 la2 la2 son2 fa2 mi2.

 3.Nghe tin người đi ngỡ ngàng 

Mi2 mi2 re2 mi2 son2 la.

 4.Em theo ai tình đã lỡ làng...

 Mi2 mi2 mi2re2 mi2 son2 si 

5.Cất hêt kí ước ban đầu thôi yêu thương xưa đành quên..... 

do2 do2 si do2 si la, son2 son2 son2 son2 mi2 la2. 

6.Người quên tôi rồi..người đã quên đi rồi .. 

Mi2 la2 la2 mi2, re2 mi2 son2 son2 mi2.

 7.Thôi lo lắng nhiều làm chi đâu hỡi tôi ơi buồn thêm... 

Re2 re2 mi2 do2 la do2 mi2 son2 mi2 mi2 re2 mi2. 

8.Tình yêu nay tan dần, kỉ niệm xưa chuôn vùi.. 

Mi2 son2 la2 la2 mi2, re2 mi2 son2 son2 mi2.

 9.Đành phải quên thôi tình yêu nay còn đâu 

Mi2 son2 la2 la2 la2 do3 si2 la2 son2 la2.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn