Tổng hợp các bản cảm âm Tik Tok hay nhất mạng xã hội hiện nay

Tổng hợp các bản cảm âm Tik Tok hay nhất mạng xã hội hiện nay
Tổng hợp những bản cảm âm Tik Tok hay nhất 


Cảm Âm Một Triệu Khả Năng 


la la
la si ĐÔ ĐÔ si la
la la
la si ĐÔ ĐÔ si la
la sol fa, sol fa la fa fa
la la
la si ĐÔ ĐÔ si la
la la
la si ĐÔ ĐÔ si la
la sol fa, sol fa la fa fa


ĐK:


fa FA MI RÊ
RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ la sol la
sol la ĐÔ sol, sol fa la fa fa
fa FA MI RÊ
RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ la sol la
sol la ĐÔ sol, sol fa la fa fa
fa la ĐÔ sib, RÊ ĐÔ ĐÔ sib la la sol
fa ĐÔ sib la
fa FA MI RÊ
RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ la sol la
sol la ĐÔ sol..fa..mi
sol fa la fa fa

Cảm âm That Girl - Olly Murs

la xi do2 do2 xi la sol la mi
la xi do2 do2 xi la sol la la
do2 re2 mi2 mi2 mi2 sol2 re2 - re2 mi2 re2 do2 la
la xi do2 xi la sol la la


mi2 re2 re2 la la mi2
re2 re2 re2 re2 mi2 mi2
mi2 re2 re2 la la mi2
re2 re2 re2 re2 re2 do2
la la la la la mi2
la la sol2 mi2 re2 re2 re2 re2 do2
mi2 mi2 la la la sol2 mi2
re2 re2 re2 re2 mi2 mi2


do2 do2 do2 la
re2 re2 re2 re2 do2 la
do2 do2 do2 la
re2 re2 re2 re2 do2 la

Cảm âm Something Just Like This

Đ2 Đ2 Đ2 X1 Đ2 F1
Đ2 Đ2 Đ2 M2 X1 Đ2
Đ2 Đ2 Đ2 X1 Đ2 F1
Đ2 Đ2 Đ2 M2 Đ2 Đ2 
M2 M2 M2 M2 F2 
F2 F2 R2 R2 M2 M2 
Đ2 M2 M2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 Đ2 Đ2

Đk:

Đ2 Đ2 M2 S2 S2 S2 L2
L2 L2 S2 S2 F2 M2
M2 M2 M2 M2 M2 S2 S2 R2
R2 R2 R2 F2 M2 M2


Đ2 M2 M2 R2 R2 R2 Đ2
Đ2 R2 M2, Đ2 R2 M2
Đ2 M2 M2 R2 R2 R2 Đ2

Cảm âm Reality

mi mi mi mi fa 
fa fa DO DO la 
MI MI MI MI FA RE
RE RE RE DO fa fa sib
sol-la la la la sol fa 
sol-la la DO la 
MI MI MI MI FA RE
RE RE RE DO fa fa sib
mi mi mi mi fa 
fa fa DO DO la 
MI MI MI MI FA RE
RE RE RE DO fa fa sib
sol-la la la la sol fa 
sol-la la DO la 
MI MI MI MI FA RE
RE RE RE DO fa fa sib
mi mi mi mi fa


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn