Cảm Âm Đời Là Thế Thôi - Phú Lê mới nhất dành cho sáo trúc

Cảm âm Đời Là Thế Thôi chuẩn nhất


Khổ trước sướng sau thế mới giàu
la Fa Mi Rê, Đô Rê la
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
la Fa Mi Rê, Đô Rê la Đô
Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng
la Fa Mi Rê, Fa Sol Rê Đô
Khi sa cơ không còn ai
Rê Mi Mi, Rê Đô Rê
Khi mình đã có những gì người ta cần
Sol Fa Fa Sol, Sol Fa Mi Mi Rê
Người ta luôn quan tâm và chia sẻ
Rê Sol Sol Sol, Fa Sol La
Khi mình sa cơ thất thế trên cuộc đời
Sol Fa Sol Sol, La La Fa Mi Rê
Người ta mang mình ra đành rẽ bán
Rê Sol Sol Fa Sol Fa Sol
La Khi gian nan mới biết ai là bạn
Sol Sol Sol, Sol La Fa Mi Rê
Hỏi thế nhân ơi có mấy người
Rê Mi Mi Mi, Rê Rê Đô
Cũng như tôi
Đô Rê Rê

Khổ trước sướng sau thế mới giàu
la Fa Mi Rê, Đô Rê la
Giàu trước khổ sau thế càng đau
la Fa Mi Rê, Rê la Đô
Thời thế cho ta nhận biết ra rằng
la Fa Mi Rê, Fa Sol Rê Đô
Khi gian nan có được ai
Mi Mi Mi, Rê Đô Rê
Nói nghe nè bạn ơi
Sol Sol Fa Fa Sol
Tôi cám ơn bạn nhiều
Sol La Fa Mi Rê
Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay
Rê Rê Fa Sol, Sol Fa Sol La
Một lần này nữa thôi
Fa Fa Fa Fa Sol
Tôi xin cám ơn bạn
Sol Sol La Fa Rê
Đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi
Đô Rê Đô Rê, Đô la la Mi Rê

Cảm âm Đời Là Thế Thôi

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn