Cảm Âm Anh Vẫn Hành Quân chuẩn nhất, Cảm âm anh vẫn hành quân mới nhất

Cảm âm Anh Vẫn Hành Quân mới nhất


Mở đầu: 

R' F' L R' D' L D' R' L D'LD' F' S' S' L' D' L S' L

Nối 1: 

R'D'R'M'F'M'F' L'

Kép 1:

R' R' R' F'.. L L R'.. R' R' R'.. R' R' D'.. L L D'.. R' R' R'.. R' R' R'.. R' R' D'.. L L F'.. S' S' L.. L L D'.. L L.. S'.. L
tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ka tê.. tế ka tê.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế
Nối 2: R' M' F' S' L' L' L' L' S' F' M' R'
tế ká tế

Kép 2:

R' R' R' F'.. L L R'.. R' R' R'.. R' R' D'.. L L D'.. R' R' L.. L L L.. L L D'.. F F' S'.. S' S' L.. L L D'.. L L.. S'.. L
tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tề.. tề kà tề.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế

Nối 1: (...)
Kép !: (...)

Nối 3: 
D'-R' R'-F' S'-L' R'-F' 'R-F' M' R' D' R' M' D' D'-R'

Kép 3 : (bình thường quãng 2, in đậm là nhấn mạnh)

R L1 R M R L1 R M F M R M F M R M L S F S L S F S F M R M F M R M F S F S L S L
tê kà tê ká tê kà tê ka tế ka tề ka tế ka tề ka TẾ KA TỀ KA TẾ KA TỀ KA TỀ ka tề ka tế ka tề ka tê ka tê ka tế ka tế
D3 R3 D3 L S D3 L S F S L S F R F R D R F S L R3
ka tế ka tê kà tế ka tê kà tê ká tê kà tề ká tề kà tê ka tê ka TẾ

Nối 2: (...)

Nối 4: R' M' F' S' L'L' (L'->Đ') Đ3 L' S' F' S' L'L' S' F' S' L'L'
R' M' F' S' L'L' (L'->Đ') Đ'3 L' S' F' S' L'L' S' F' S' L'L' F'
S' L' F' M' R'

Kép 2: (...)
Nối 1: (...)
Kép 1: (...)

Kết:

Nối 3: (...)
M' M' D'-R' M'M' D'R' D'R'M' D' D'-R' (M' R' M' R'....)

Lời bài hát Anh Vẫn Hành Quân

Anh vẫn hành quân. 
Trên đường ra chiến dịch. 
Mé đồi quê anh bước, 
Trăng non ló đỉnh rừng 

Anh vẫn hành quân. 
Lưng đèo qua bãi suối 
Súng ngang đầu anh gối, 
Anh đi khắp chiến trường 

Trời Điện Biên mây trắng. 
Gió lưng đèo chiến thắng 
Tưng bừng trong ánh nắng, 
dù thời gian phai sắc, 
Đất nước còn chia cắt, 
vẫn bước anh không ngừng 

Anh vẫn hành quân. 
Chân đều chân bước dồn 
Gian khổ anh không sờn, 
khi giặc kia vẫn còn 

Anh vẫn hành quân. 
Anh vẫn hành quân. 

(II) 

Anh vẫn hành quân. 
Tiêu diệt hết quân thù. 
Súng cầm tay tiến bước 
anh đi khắp chiến trường

Anh vẫn hành quân. 
Đêm về qua vách núi 
Có Bác Hồ chỉ lối, 
Mắt anh thêm sáng ngời 
Lòng anh mang ấp Bắc, 
dẫu cho đường xa lắc 
Không lùi anh vẫn bước, 
dù bao cơn giông tố 
Dẫu cho lòng mong nhớ, 
vẫn hát vang trên đường 
Anh vẫn hành quân. 
Chân đều chân bước dồn 
Gian khổ anh không sờn, 
khi giặc kia vẫn còn 

Anh vẫn hành quân. 
Anh vẫn hành quân. 

(III) 

Anh vẫn hành quân. 
Qua đồng khô vùng lầy 
Máu Điện Biên anh dũng 
anh đi khắp núi rừng 
Anh vẫn hành quân. 
Mưa ngàn thêm gió núi 
Khắp sông dài anh tới, 
Quê ơi! Nhắn mấy lời 
Dòng Cửu long xa tắp, 
Nước sông Hồng miền Bắc 
Đôi dòng chung miếng đất, 
vì quê hương đất nước 
Vẫn đang còn đế quốc, 
chiến đấu anh không lùi 
Anh vẫn hành quân. 
Chân đều chân bước dồn 
Gian khổ anh không sờn, 
khi giặc kia vẫn còn 
Anh vẫn hành quân. 
Anh vẫn hành quân.​

Cảm âm Anh Vẫn Hành Quân là bản cảm âm hay, có giai điệu hùng tráng, mang lại cảm giác phấn khích cho người thổi lẫn người nghe. Còn chần chờ gì nữa hãy cover ngay bản cảm âm này cùng cây sáo trúc của mình đi thôi.
Nguồn ST

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn