Chia sẻ Cảm Âm Lạc Trôi - Sơn Tùng M-TP Tone Thấp Tone Cao Full mới nhất

Chia sẻ cảm âm ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP

Cảm Âm Lạc Trôi - Sơn Tùng M-TP
Cảm Âm Sáo Trúc Lạc Trôi - Sơn Tùng M-TP.


Cảm âm Lạc trôi tone thấp

Mi sol la la la sol la rê2-mi2 

Người theo hương hoa mây mù giăng lối 

re2 mi2 sol2 mi2 re2 đô rê2 si la sol 

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi 
La la sol la mi2 re2, la sol2 mi2 re2 re2 đô re2 si 
Đơn côi mình ta vấn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn! 
sol mi mi mi đô si la sol la la2 sol2 mi2 sol2
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi íh i ì ih...
re2 mi2 sol2 la2 sol2 re2 mi2 đô re2 
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
mi2 re2 sol-la sol 
Cánh hoa rụng rơi 
mi sol la la mi2 mi2 re2 re2 đô re2 si 
Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng !!!!
Đô si la... 
Oh oh oh... 
"Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này Trống vắng bóng ai dần hao gầy Ehhhhhh "

Mi2 sol2 sol2 mi2 la2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 mi mi 
Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say 
Mi2 sol2 la2 mi2 re2 re2-mi2 re2 re2 re2 
Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay 
Re2 re2 đo re2 do re2 mi2 la 
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời 
Re2 do re2 mi2 si !!! 
Ta lạc trôi giữa trời !!!! 

Cảm âm lạc trôi tone cao

Người theo hương hoa mây mù giăng lối 
L D2 R2 R2 R2 D2 R2 S2-L2
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi 
S2 L2 D3 L2 S2 F2 S2 M2 R2 D2
Đơn côi mình ta vấn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn! 
R2 R2 D2 R2 L2 S2, R2 L#2-D3 L2 S2 S2 F2 S2 M2
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi íh i ì ih...
D2 L L D2 F2 M2 R2 D2 R2 (R3 D3 L2 D3)
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
S2 L2 D3 R3 D3 S2 L2 (S2)F2 S2
Cánh hoa rụng rơi 
L2 S2 F2 M2-R2 (F2 S2)
Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng !!!!
L D2 R2 R2 L2 L2 S2 S2 F2 S2 M2
Oh oh oh... 
F2 M2 R2

Đoạn bè:
D3 D3 L2 S2 , D3 D3 L2 S2 S2 F2
D3 D3 L2 S2 , D3 D3 L2 S2 S2 F2
D2 L S L

Điệp khúc:
Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say 
S2 L2 D3 L2 R3 L2 L2 L2 S2 S2 L2 L2
Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay 
S2 L2 R3 D3 D3 L2 L2 S2-L2 S2 S2 S2
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời 
S2 S2 F2 S2 F2 S2 L2 R2
Ta lạc trôi giữa trời !!!! 
S2 F2 S2 L2 M2 !!!
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn