Cảm Âm Sáo Trúc Yêu Vội Vàng - Lê Bảo Bình mới nhất

Cảm âm sáo trúc Yêu Vội Vàng bản full có lời

Cảm âm Yêu vội vàng - Lê Bảo Bình
Cảm âm Yêu vội vàng - Lê Bảo Bình

Một nụ hôn cuối, rồi tạm biệt nhau 
Do re fa la, re re fa son
Ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi
 Do do2 la do2, do2 la son re 
Mỗi người mỗi nơi, tìm hạnh phúc mới
 Re re son la, la la re2 mi2
Để không ai phải phiền lụy đến ai
 Re la son la, son son sib là. 
Dù cho ngày mai nỗi đau còn dài
 Re la son la, re2 do2 la son
Và yêu thương ấy, sẽ không tồn tại
 Do do2 la do2, re2 la son re
Ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai
 La la son la, re2 mi2 re2 do2
Để kiếm cho mình một người thế vai
 Do do2 sib son son sib la. 

DK
Nếu như ngày xưa, chúng ta không vội vàng
 Re2 re2 do2 re2, re2 do2 do2 la son
Yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan
 Mi2 mi2 re2 do2, la son la re2. 
Thì chắc có lẽ, sẽ không đau khổ 
 Re re2 do2 re2, re2 do2 la son.
Yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa
 Do2 do2 là d2, d2 là son là
Giờ anh sẽ không níu tay em lại 
 Re r2 d2 r2, r2 d2 la son
Để yêu thương ấy , dần dần phôi phai
 Do d2 là d2 son son son la
Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai
 R2 r2 d2 r2 r2 la2 son2 son2
Đừng giống như anh với em hiện tại ...! 
Do2 fa2 mi2 mi2 fa2 mi2 do2 re2

Chia sẻ của bạn Quang Tèo

Trên đây là chia sẻ bản cảm âm bài hát yêu vội vàng

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn