Lời bài hát Không sao không sợ qua giờ phút này là tui gỡ xong nợ

 Lời bài hát Không sao không sợ qua giờ phút này là tui gỡ xong nợ

Thôi vô cái nè, có gì đâu mà đăm chiêu

Nếu mà thương tui thì cho tui mượn 5 triệu nghe

77 D1 anh em chí cốt mỗi thằng xị mốt

77 D 2 anh em lai rai mỗi thằng xị haiPost a Comment

Mới hơn Cũ hơn