Cảm âm sáo trúc Kiếp sau vẫn muốn lập gia đình với anh mới nhất

 Cảm âm Kiếp sau vẫn muốn lập gia đình với anh sáo D4/D5r f s f s R D

l l f f D sib

s r s sib D D D R f r f l s


r f s f s R D

l f f D sib

s r s sib D D D R f r f l s


R F S S R D

F R F D sib

sib s s sib D D D R f r f l s


R F S S R D

F R F D sib

sib s s sib D D D R f r f l s

Cảm âm bởi sáo trúc Đào Duy

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn