Lời bài hát Trong cơn say còn vương chút bụi đường trần Si mê Đạt Long Vinh

 Lời bài hát Trong cơn say còn vương chút bụi đường trần Si mê Đạt Long Vinh


 Tên bài hát Si Mê - Đạt Long Vinh LyricsTrong cơn say

Còn vương chút bụi đường trần

Môi ai ước hẹn ngàn lần

Tim ta giá lạnh nào cần

Ta ngây thơ

Chìm trong sóng tình một giờ

Nhưng đâu có nào mà ngờ

Đau thương lắp đầy một đời

Em kiêu sa

Nụ hoa chớm nở ngọc ngà

Như tiên giáng trần lụa là

Môi son nét hồng điệu đà

Ta si mê

Chìm trong khúc nhạc não nề

Nên quên mất ngày trở về

Cho ta mang nỗi ê chề

Lạnh lùng quay đi

Thôi biệt ly

Lòng ta còn mong nhớ chi

Che giấu đôi mi

Sau hạt mưa tả tơi

Phút giây phân kỳ

Vì một một bông hoa

Trong vườn hoa đầy gai

Nào phải của ta

Năm tháng trôi xa

Ta phải quên rằng

Ta từng say dáng hoa

Em kiêu sa

Nụ hoa chớm nở ngọc ngà

Như tiên giáng trần lụa là

Môi son nét hồng điệu đà

Ta si mê

Chìm trong khúc nhạc não nề

Nên quên mất ngày trở về

Cho ta mang nỗi ê chề

Lạnh lùng quay đi

Thôi biệt ly

Lòng ta còn mong nhớ chi

Che giấu đôi mi

Sau hạt mưa tả tơi

Phút giây phân kỳ

Vì một một bông hoa

Trong vườn hoa đầy gai

Nào phải của ta

Năm tháng trôi xa

Ta phải quên rằng

Ta từng say dáng hoa

Lạnh lùng quay đi

Thôi biệt ly

Lòng ta còn mong nhớ chi

Che giấu đôi mi

Sau hạt mưa tả tơi

Phút giây phân kỳ

Vì một một bông hoa

Trong vườn hoa đầy gai

Nào phải của ta

Năm tháng trôi xa

Ta phải quên rằng

Ta từng say dáng hoa

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn