Lời bài hát Cứa lên da vết thương không lành Để thời gian nhắc ta

 Lời bài hát Cứa lên da vết thương không lành Để thời gian nhắc ta Cạn Tình Như Thế - Dickson x Thành Đạt x Lê Chí Trung

Tình rơi vào nơi tuyệt vọng

Mỗi đứa một khoảng trời rộng

Bình phong anh chỉ là tấm bia

Cho em đỡ buồn

Tương lai nay mai gia đình

Chẳng vẹn nguyên em thay áo mình

Cho cho người khác

Đập tay vào trong lồng ngực

Cắn lên môi nén đau chấp nhận

Thấy đứa con

Từ nay không mẹ nữa rồi

Tình chàng ý thiếp cạn tàu ráo máng

Nghĩa vợ chồng

Giống như đống tàn tro

Cứa lên da vết thương không lành

Để thời gian nhắc ta

Đã một lần đau đớn

Cạn tàu ráo máng

Đối xử nhau hơn cả chữ đau

Nát tan hết tấm chân tình

Thế hai từ đau thương

Ngắt lên da biết bao nhiêu lần

Liệu rằng có thấy đau không

Mà kịp né tránh

Cùng từng chăn gối

Trao vị ngọt đôi môi thế thôi

Chỉ tay lên trời

Nhắc ta không được nhớ

Đập tay vào trong lồng ngực

Cắn lên môi nén đau chấp nhận

Thấy đứa con

Từ nay không mẹ nữa rồi

Tình chàng ý thiếp cạn tàu ráo máng

Nghĩa vợ chồng

Giống như đống tàn tro

Cứa lên da vết thương không lành

Để thời gian nhắc ta

Đã một lần đau đớn

Cạn tàu ráo máng

Đối xử nhau hơn cả chữ đau

Nát tan hết tấm chân tình

Thế hai từ đau thương

Ngắt lên da biết bao nhiêu lần

Liệu rằng có thấy đau không

Mà kịp né tránh

Cùng từng chăn gối

Trao vị ngọt đôi môi thế thôi

Chỉ tay lên trời

Nhắc ta không được nhớ

Cứa lên da vết thương không lành

Để thời gian nhắc ta

Đã một lần đau đớn

Cạn tình như thế

Đối xử nhau hơn cả chữ đau

Nát tan hết tấm chân tình

Thế hai từ đau thương

Ngắt lên da biết bao nhiêu lần

Liệu rằng có thấy đau không

Mà kịp né tránh

Cùng từng chăn gối

Trao vị ngọt đôi môi thế thôi

Chỉ tay lên trời

Nhắc ta không được nhớ

Chỉ tay lên trời

Nhắc ta không được nhớ

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn