Lời bài hát Tiếng đàn phát lên tiễn đưa, trời ban chiếu thu hồi

  Lời bài hát Tiếng đàn phát lên tiễn đưa, trời ban chiếu thu hồi

Tên bài hát Thiên Ý – Jena, G5R Squad m


Tuyết trắng xóa rơi rơi trên thân liễu sầu

Lấp kín lối nơi rừng núi cao

Chấp nét bút, thơ ai ngân lên ngất trời

Từ chốn nhân chạm thiên

Nàng tiên nhân

Ta đây thân vốn tiểu sinh dưới trần

Mệnh thiên ban

Ngàn đời cấm ngăn tiên ái nhân

Mặc lời trời

Duyên kia đan hồng tơ kéo ta đến gần

Tuy nhất niệm

Được ở bên vẹn thương nhớ

Tiếng đàn phát lên tiễn đưa

Trời ban chiếu thu hồi

Nữ thần trái quy

Phạt trăm năm xa cách

Chàng vượt chông gai

Mây mù giăng tứ phương

Muôn trùng xa để đến bên ai

Đường xa xăm ta vẫn sẽ cứ đi

Dù tình ngang trái

Nhặt trăm hoa, kết đôi lời

Có bao năm kiếp này

Nguyện bên em dẫu sai ý trời

Nàng tiên nhân

Ta đây thân vốn tiểu sinh dưới trần

Mệnh thiên ban

Ngàn đời cấm ngăn tiên ái nhân

Mặc lời trời

Duyên kia đan hồng tơ kéo ta đến gần

Tuy nhất niệm

Được ở bên vẹn thương nhớ

Tiếng đàn phát lên tiễn đưa

Trời ban chiếu thu hồi

Nữ thần trái quy

Phạt trăm năm xa cách

Chàng vượt chông gai

Mây mù giăng tứ phương

Muôn trùng xa để đến bên ai

Đường xa xăm ta vẫn sẽ cứ đi

Dù tình ngang trái

Nhặt trăm hoa, kết đôi lời

Có bao năm kiếp này

Nguyện bên em dẫu sai ý trời

Chàng vượt chông gai

Mây mù giăng tứ phương

Muôn trùng xa để đến bên ai

Đường xa xăm ta vẫn sẽ cứ đi

Dù tình ngang trái

Nhặt trăm hoa, kết đôi lời

Có bao năm kiếp này

Nguyện bên em dẫu sai ý trời

Ngước lên cao tựa lưng góc trần

Vài đôi câu hỏi trời kia thấu chăng

Nghìn dặm xa mệt không lơi, chân rã rời

Thì ta vẫn nghịch thiên để tìm em

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn