Lời bài hát Ai Bình Yên Hơn Ai Đậm Sâu Hơn - Dương Yến Phi

Lời bài hát Ai Bình Yên Hơn Ai Đậm Sâu Hơn - Dương Yến Phi
Một người thì hy sinh

Còn người kia chỉ nghĩ cho mình

Em vẫn mong anh sẽ chẳng còn toan tính

Một người vì tương lai

Một người chẳng muốn có ngày mai

Vậy thôi anh cứ đi ai đợi mình mãi

Người đuổi theo hạnh phúc

Rồi tan vào trong biển trời

Còn em vẫn lặng lẽ đợi anh giữa những chơi vơi

Chỉ đôi ba lời dối trá

Sao chắp vá hết con tim đã vụn vỡ này

Có chiếc lá nào mà chẳng phải xa cây

Chỉ khi anh gặp sóng gió thì mới nhận ra được là

Tình yêu em bình yên hơn đậm sâu hơn của cô ta

Thà khi xưa đừng trách móc

Rằng lí do chính do em chẳng thể giữ người

Kết cục này làm gì có ai thay đổi được đâu

Một người thì hy sinh

Còn người kia chỉ nghĩ cho mình

Em vẫn mong anh sẽ chẳng còn toan tính

Một người vì tương lai

Một người chẳng muốn có ngày mai

Vậy thôi anh cứ đi ai đợi mình mãi

Người đuổi theo hạnh phúc

Rồi tan vào trong biển trời

Còn em vẫn lặng lẽ đợi anh giữa những chơi vơi

Chỉ đôi ba lời dối trá

Sao chắp vá hết con tim đã vụn vỡ này

Có chiếc lá nào mà chẳng phải xa cây

Chỉ khi anh gặp sóng gió thì mới nhận ra được là

Tình yêu em bình yên hơn đậm sâu hơn của cô ta

Thà khi xưa đừng trách móc

Rằng lí do chính do em chẳng thể giữ người

Kết cục này làm gì có ai thay đổi được đâu

Người đuổi theo hạnh phúc

Rồi tan vào trong biển trời

Còn em vẫn lặng lẽ đợi anh giữa những chơi vơi

Chỉ đôi ba lời dối trá

Sao chắp vá hết con tim đã vụn vỡ này

Có chiếc lá nào mà chẳng phải rời xa

Chỉ khi anh gặp sóng gió thì mới nhận ra được là

Tình yêu em bình yên hơn đậm sâu hơn của cô ta

Thà khi xưa đừng trách móc

Rằng lí do chính do em chẳng thể giữ anh

Kết cục này làm gì có ai thay đổi được đâu

Cuối con đường chỉ còn mỗi em đơn phương âu sầu

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn