Lyrics Lời bài hát Hoa Cưới – Đạt Long Vinh, DJ Bibo, CT

 Lyrics Lời bài hát Hoa Cưới – Đạt Long Vinh, DJ Bibo, CTLời bài hát Hoa Cưới (Remix) – Đạt Long Vinh, DJ Bibo, CT

Rồi người rời bước thật mau

Mặc vào tà áo nàng dâu

Dòng lệ người nén vào sâu

Lung linh hoa cưới trên đầu

Lặng nhìn một chiếc thuyền hoa

Dù gần mà quá là xa

Nhủ lòng mình tháng ngày qua

Yêu đương in sâu đành thôi xa lạ

Dòng lệ người xé làm hai

Lệ này người khóc vì ai

Nhạt nhòa tựa nắng dần phai

Hay anh khóc nỗi bi hài

Đành lòng làm kẻ tình si

Rượu nồng cạn chén biệt ly

Lặng thầm nhìn bước người đi

Em trong tay ai liệu có nhớ gì

Rồi người rời bước thật mau

Rồi người rời bước thật mau

Rồi người rời bước thật mau

Len thật sâu vào tâm trí anh

Cơn ác mộng

Đâu ai giữ mãi ở trong lòng

Nhưng đời anh là con số không

Mà lại hay cố níu lấy

Những thứ xa hoài mong

Hoa bằng lăng ngoài hiên trổ bông

Đôi gót hồng

Mai em sang ngang bước theo chồng

Khi thuyền hoa rời nơi bến sông

Người về phương ấy

Đêm đêm bên ai liệu có an lòng

Rồi người rời bước thật mau

Mặc vào tà áo nàng dâu

Dòng lệ người nén vào sâu

Lung linh hoa cưới trên đầu

Lặng nhìn một chiếc thuyền hoa

Dù gần mà quá là xa

Nhủ lòng mình tháng ngày qua

Yêu đương in sâu đành thôi xa lạ

Dòng lệ người xé làm hai

Lệ này người khóc vì ai

Nhạt nhòa tựa nắng dần phai

Hay anh khóc nỗi bi hài

Đành lòng làm kẻ tình si

Rượu nồng cạn chén biệt ly

Lặng thầm nhìn bước người đi

Em trong tay ai liệu có nhớ gì

Rồi người rời bước thật mau

Một hai ba bước

Bước thật mau

Ba hai một bước

Rồi người rời bước thật mau

Một hai ba bước

Bước thật mau

Ba hai một bước

Rồi người rời bước thật mau

Mặc vào tà áo nàng dâu

Dòng lệ người nén vào sâu

Lung linh hoa cưới trên đầu

Lặng nhìn một chiếc thuyền hoa

Dù gần mà quá là xa

Nhủ lòng mình tháng ngày qua

Yêu đương in sâu đành thôi xa lạ

Dòng lệ người xé làm hai

Lệ này người khóc vì ai

Nhạt nhòa tựa nắng dần phai

Hay anh khóc nỗi bi hài

Đành lòng làm kẻ tình si

Rượu nồng cạn chén biệt ly

Lặng thầm nhìn bước người đi

Em trong tay ai liệu có nhớ gì

Rồi người rời bước thật mau

Rồi người rời bước thật mau


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn