Lời bài hát này thầy tiểu ơi em là Thị Mầu em không biết đâu

 Lời bài hát này thầy tiểu ơi em là Thị Mầu em không biết đâu


 Tên bài hát Thị Mầu - Hòa Minzy ft Masew chuẩn nhất 


Chiềng làng chiềng chạ

Thượng hạ Tây Đông

Con gái Phú Ông tên là Mầu Thị

Tư tình ngoại ý

Mãn nguyệt có …

Mời già trẻ gái trai

Ra đình mà ăn khoán…í a..


Tự xưng em là Thị Mầu

Ý là con gái Phú Ông

Tuổi em chứ còn bé lắm

Cũng chưa đến trăng rằm

Ơ này chị em ơi

Nay tư mới đã mười lăm

Ai muốn đi ăn oản

Thì lên Chùa với em

Ớ ơi à ời à ời à ời a

Em lên Chùa từ mười ba

Ớ ơi à ời à ời à ời a

Em lên Chùa ngày mười lăm

Này Thầy Tiểu ơi

Em là Thị Mầu

Em không biết đâu

Em cứ bắt đền

Gọi Mẹ thưa Cha

Ăn vạ cả làng

Cho Em lấy Chàng

Tình tang tang tình tình tang

Bớ làng nước ơi....

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn