Cảm âm Tam thốn thiên đường chuẩn nhất hợp âm Tab kalimba

 Cảm âm Tam thốn thiên đường chuẩn nhất hợp âm Tab kalimba 


CẢM ÂM TAM THỐN THIÊN ĐƯỜNG


Ting zai zhe li bu gan zou xia qu


RÊ MI FA MI FA SON MI ĐỒ RÊ


Rang bei shang wu fa shang yan


RÊ MI FA MI FA MI RÊ


Xia yi ye ni qin shou xie shang de li bie


RÊ MI FA MI FA SON LA SON SON ĐỒ RÊ


You bu de wo ju jue


RÊ LA SON MI ĐỒ RÊ


Zhe tiao lu wo men zou de tai cong mang


LA SON FA MI FA MI FA MI RÊ RÊ


Yong bao zhe bing bu zhen shi de yu wang


LA SON FA MI FA ĐÔ ĐÔ SON LA LA


Lai bu ji deng bu ji hui tou xin shang


RÊ2 ĐÔ2 SON SON FA MI MI FA MI RÊ


Mu lan xiang zhe bu zhu shang


RÊ LA SON MI FA MI RÊ


Bu zai kan tian shang tai yang tou guo yun cai de guang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA ĐÔ2 SON LA FA


Bu zai zhao yue ding le de tian tang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA


Bu zau tan ni shuo guo de ren jian shi shi wu chang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA ĐÔ2 ĐÔ2 SON FA


Jie bu dao de san cun ri guang


LA SON RÊ LA SON FA MI RÊ


* * *


Ting zai zhe li bu gan zou xia qu


RÊ MI FA MI FA SON MI ĐỒ RÊ


rang bei shang wu fa shang yan


RÊ MI FA MI FA MI RÊ


Xia yi ye ni qin shou xie shang de li bie


RÊ MI FA MI FA SON LA SON SON ĐỒ RÊ


You bu de wo ju jue


RÊ LA SON MI ĐỒ RÊ


Zhe tiao lu wo men zou de tai cong mang


LA SON FA MI FA MI FA MI RÊ RÊ


Yong bao zhe bing bu zhen shi de yu wang


LA SON FA MI FA ĐÔ ĐÔ SON LA LA


Lai bu ji deng bu ji hui tou xin shang


RÊ2 ĐÔ2 SON SON FA MI MI FA MI RÊ


Mu lan xiang zhe bu zhu shang


RÊ LA SON MI FA MI RÊ


Bu zai kan tian shang tai yang tou guo yun cai de guang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA ĐÔ2 SON LA FA


Bu zai zhao yue ding le de tian tang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA


Bu zau tan ni shuo guo de ren jian shi shi wu chang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA ĐÔ2 ĐÔ2 SON FA


Jie bu dao de san cun ri guang


LA SON RÊ LA SON FA MI RÊ​


bu zai kan tian shang tai yang tou guo yun cai de guang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA ĐÔ2 SON LA FA


Bu zai zhao yue ding le de tian tang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA


Bu zau tan ni shuo guo de ren jian shi shi wu chang


LA ĐÔ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 SON FA SON LA ĐÔ2 ĐÔ2 SON FA


jie bu dao de san cun ri guang


LA SON RÊ LA SON FA MI RÊ


Na tian tang shi wo ai guo ni de di fang


LA SON RÊ LA SON FA MI RÊ


* * *


Hợp âm viết ở Tone [Em]

 

[C]Ngồi nơi [D]đây mình ta [Em]mãi ngóng trông theo trời mây

[C]Để đau [D]thương không cách[Em]hiện diện

[C]Lời biệt [D]ly dù đâu ai [Bm]muốn nhưng không cự [Em]tuyệt

[C]Vì cứ[D]ôm bao [Em]dục vọng

 

[C]...Thế gian kia [D] của chúng ta quá[Bm]đỗi vội [Em]vàng 

[Am]... Hãy quên đi [D]bao ước nguyện cùng [G]bao dĩ vãng

[C]...Đã hết rồi , [D]bao nhiêu hương [Bm]sắc ngập[Em]tràn

[Am]...Một nhánh[D]lan nhỏ đã [Em]sang ngang

 

Giờ không [C] thấy

anh [D]dương ngày nào xuyên[Bm]thấu áng mây mấy [Em]tầng

Giờ không [C]tiếc

Những [D]khi ta còn kề [G]bên

Gi ờ cảm [C]thán

Những [D]câu người đời hay[Bm]nói thế thái vô [Em]thường 

 [C]Bởi không chạm đến thiêng[D]đường ba[Em]tấc

Tìm đâu [C] nữa

ánh [D]dương trên bầu trời[Bm]cao chiếu muôn ánh [Em]buồn

Tìm đâu[C]nữa

Chốn xưa [D]ta từng hẹn [G]ước

Thì thôi [C]nhé

Thế gian kia[D]người hãy xem như[Bm]như một giấc mộng [Em]buồn

Sẽ không thể đến nơi ta chung đường

Chốn thiên đường ấy

Nơi ta yêu người

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn