Cảm âm Biệt tri kỷ, tab kalimba cho sáo trúc hay nhất

 Cảm âm Biệt tri kỷ, tab kalimba cho sáo trúc hay nhất


R s s sib RD D l s f s s s S S S S S S F F R D R R F S S S S F F R D R F R D sib R F D D D D D R F D D l s f s

R s s sib RD D l s f s s s S S S S S S F F R D R R F S S S S F F R D R F R D sib R F D D D D D R F D D l s f s

sib D R F S S F F R D R sib D R F S S L L SIB L S R F S S S S F F R D R F R D sib R F D D D D D R F D D l s f s R

Đào Duy

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn