Lời bài hát xa xăm bóng người thương, Thấp thoáng trước thềm nhà đang đưa dâu

Lời bài hát xa xăm bóng người thương, Thấp thoáng trước thềm nhà đang đưa dâu


Tên bài hát Thuyền Quyên - Diệu Kiên


Xa xa bóng người thương

Thấp thoáng trước thềm nhà đang đưa dâu

Nơi đây phấn son áo màu

Em sắp theo chồng bỏ lại bến sông kia chờ mong

Khải lên khúc nhạc hoàng cầm buồn ngày mình biệt ly

Cung oán cung sầu nặng lòng tiễn chân người ra đi

Xác pháo vu quy bên thềm có chăng hạnh phúc êm đềm

Đời người con gái đục trong mười hai bến nước long đong

Dặm ngàn thiên lí tiễn người đi

Mây nước u buồn ngày biệt ly

Khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đò sang ngang

Áo mới em cài màu hoa cưới

Sánh bước bên người cùng duyên mới

Nâng chén tiêu sầu khải một cung đàn từ biệt nhau

Yêu nhau cởi áo cho nhau

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

Từ nay hết duyên em trả áo

Xem như hết tình mình đã trao

Phận duyên ta lỡ cung thương đứt đoạn sầu đối gương loan

Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi

Mây nước u buồn ngày biệt ly

Khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đò sang ngang

Áo mới em cài màu hoa cưới

Sánh bước bên người cùng duyên mới

Nâng chén tiêu sầu khải một cung đàn từ biệt nhau

Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi

Mây nước u buồn ngày biệt ly

Khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đò sang ngang

Áo mới em cài màu hoa cưới

Sánh bước bên người cùng duyên mới

Nâng chén tiêu sầu khải một cung đàn từ biệt nhau

Bướm lượn là bướm ối ả nó bay (ối ả nó bay)

Bướm dậu là bướm ối ả nó bay (ối ả nó bay)

Cá lặn là cá ối ả nó bơi

Cá lội là cá ối ả nó bơi

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn