Cảm âm Phong Dạ Hành [风夜行] - Tưởng Tuyết Nhi [蒋雪儿] (Bb4)

Cảm âm Phong Dạ Hành [风夜行] - Tưởng Tuyết Nhi [蒋雪儿] (Bb4)D R F S F-R D2 L S L L S F S L S 

S L S F R D2-L S L L S F S F S L S

L L R D2-L-D2-L-S-L-L-R

D R L S L L R D2-L-D2-L-S-L-L-R

D R L S L L R

F F F F F F D2 L

F F F F F F S M

F F F F F F D2 L

F F F F F F S M

L S L L R S L D2 L

D S L D2 L

D D2 D2 D2 D2 S S S F L

L S F L R S L D2 L

D S L D2 L

L S L L S


D R F S F-R D2 L S L L S F S L S 

S L S F R D2-L S L L S F S F S L S

L L R D2-L-D2-L-S-L-L-R

D R L S L L R D2-L-D2-L-S-L-L-R

D R L S L L R

Cảm âm bởi Hoàng Tùng Dương


F F F F F F D2 L

F F F F F F S M

F F F F F F D2 L

F F F F F F S M

L S L L R S L D2 L

D S L D2 L

D D2 D2 D2 D2 S S S F L

L S F L R S L D2 L

D S L D2 L

L S L L S


D R F S F-R D2 L S L L S F S L S 

S L S F R D2-L S L L S F S F S L S

L L R D2-L-D2-L-S-L-L-R

D R L S L L R D2-L-D2-L-S-L-L-R

D R L S L L R

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn