Lời bài hát Tiền vàng, Trên cổ kiềng vàng

Lời bài hát Tiền vàng, Trên cổ kiềng vàng


(Trích đoạn ) Tên bài hát Đồng Vàng - SoNa


Đi khắp tứ bể của Năm châu

Tiền vàng

Trên cổ kiềng vàng

Xi men hai bộ

Đàn em thu hộ

Cuối tháng cái tiền hàng

Tập thờ quan âm

Câu nam mô luôn trên khẩu hình

Ta không quan tâm ai chơi xỏ mình

Thôi than thân ta luôn chuyên tâm

Kiếm thêm đô la cho mấy nhỏ nhìn


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn