Cảm âm Thanh Ti - Đẳng Thập Ma Quân [青絲 - 等什麼君]

Cảm âm Thanh Ti - Đẳng Thập Ma Quân [青絲 - 等什麼君]S-F S Sib Sib Sib S-Sib R2 D2

D2 R2 F S Sib S Sib D2-Sib

D2 R2 S S S F S R2 D2 Sib D2 R2


D2 R2 S S S-F S R2 D2

D2 R2 F S Sib S Sib D2 Sib

D2 R2 S F S R2 D2 D2 R2 S


F S F S F S F Sib S F R

F S F S F S F S F S R2 F

R2-F2 R2 S F S-F S R2-D2

D2 Sib D2 Sib Sib D2 R2 F2-R2

R2-F2 R2 S F S F S R2 D2

D2 D2-R2 S


S-F S Sib Sib Sib S-Sib R2 D2

D2 R2 F S Sib S Sib D2-Sib

D2 R2 S S S F S R2 D2 Sib D2 R2


D2 R2 S S S-F S R2 D2

D2 R2 F S Sib S Sib D2-Sib

D2 R2 S F S R2 D2 D2-R2 S


F S F S F S F Sib S F R

F S F S F S F S F S R2 F

R2-F2 R2 S F S-F S R2-D2

D2 Sib D2 Sib Sib D2 R2 F2-R2

R2-F2 R2 S F S F S R2 D2

D2 D2-R2 S


S-F S Sib Sib Sib S-Sib R2 D2

D2 R2 F S Sib S Sib D2-Sib

D2 R2 S S S F S R2 D2 Sib D2 R2


D2 R2 S S S-F S R2 D2

D2 R2 F S Sib S Sib D2-Sib

D2 R2 S F S R2 D2 D2-R2 S


S-F S Sib Sib Sib S-Sib R2 D2

D2 R2 F S Sib S Sib D2-Sib

D2 R2 S S S F S R2 D2 Sib D2 R2

D2 R2 S S S-F S R2 D2

D2 R2 F S Sib S Sib D2-Sib

D2 R2 S F S R2 D2 D2-R2 S


Cảm âm bởi Hoàng Tùng Dương

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn