Lời bài Hồng trần lâm ly vạn trang kinh chẳng mong sẽ không nhòa đi và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng

 Lời bài Hồng trần lâm ly vạn trang kinh chẳng mong sẽ không nhòa đi và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàngTên bài hát: Giang Hải Không Độ Nàng


LỜI BÀI HÁT

Phật từng nghe qua bài ca dao

Mà sao vẫn không độ nàng

Một tiếng mõ không che đi vạn ý phàm

Là bỉ ngạn hoa phủ tương tư

Đường xưa loang lổ vết máu

Mộng này chết, đoạn một khúc tơ sầu

Trùng phùng nơi Giang Hải thâm sâu

Nàng có muốn quay đầu không?

Nàng cố chấp như chưa tin vào ý phật?

Thủy triều lên phi điểu bay cao

Trần gian không còn ái ố

Nguyện một kiếp độ nàng thoát Tam Đồ


Hồng trần lâm ly vạn trang kinh

Chẳng mong sẽ không nhòa đi

Và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng

Từ ngày hoa khai, chờ mong ai

Bần tăng không còn gõ mõ

Đường về tới chùa này vắng một người

Chỉ cười khi Giang Hải qua đi

Nàng có thấy yên bình không?

Lạc hoa hữu ý hay vô tình nước chảy?

Chờ ngày âm dương cùng thê lương

Phật trên cao chẳng trông thấy

Để mình hắn độ nàng thoát luân hồi

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn