Lời bài hát Tại sao em thay đổi, Anh vẫn chưa có câu trả lời

Lời bài hát Tại sao em thay đổi, Anh vẫn chưa có câu trả lời


Tên bài hát Cứu Vãn Không Kịp - Vương Anh Tú

Có lẽ duyên nợ của ta ở kiếp trước

Giờ đã trả xong nên em rời đi

Linh cảm em đã có ai rồi cất bước

Cũng chẳng cản ngăn em được

Thấy em đang có ai đợi rồi

Nhiều điều anh vẫn muốn nói

Em bảo rằng thôi

Có lẽ em muộn rồi

Muốn níu tay em lại

Nhưng con tim anh đang bối rối

Anh chỉ muốn hỏi em một lời thôi

Tại sao em thay đổi

Anh vẫn chưa có câu trả lời

Lời chia cắt chưa trên môi

Mà tay đã buông anh rồi

Nhìn mây trôi mãi

Anh chỉ mong muốn ta quay lại

Giờ em lỡ yêu thương ai

Thì anh chính thức thất bại

Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong

Hỏi ngọn gió đông

Cứu vãn kịp không

Tình cảm anh bao lâu

Chẳng muốn quên đâu

Từng yêu dấu khoan trao người sau

Những thứ ta từng


Có lẽ duyên nợ của ta ở kiếp trước

Giờ đã trả xong nên em rời đi

Linh cảm em đã có ai rồi cất bước

Cũng chẳng cản ngăn em được

Thấy em đang có ai đợi rồi

Nhiều điều anh vẫn muốn nói

Em bảo rằng thôi

Có lẽ em muộn rồi

Muốn níu tay em lại

Nhưng con tim anh đang bối rối

Anh chỉ muốn hỏi em một lời thôi

Tại sao em thay đổi

Anh vẫn chưa có câu trả lời

Lời chia cắt chưa trên môi

Mà tay đã buông anh rồi

Nhìn mây trôi mãi

Anh chỉ mong muốn ta quay lại

Giờ em lỡ yêu thương ai

Thì anh chính thức thất bại

Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong

Hỏi ngọn gió đông

Cứu vãn kịp không

Tình cảm anh bao lâu

Chẳng muốn quên đâu

Từng yêu dấu khoan trao người sau

Những thứ ta từng


Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong

Hỏi ngọn gió đông

Cứu vãn kịp không

Tình cảm anh bao lâu

Chẳng muốn quên đâu

Từng yêu dấu khoan trao người sau

Những thứ ta từng

Tại sao em thay đổi

Anh vẫn chưa có câu trả lời

Lời chia cắt chưa trên môi

Mà tay đã buông anh rồi

Nhìn mây trôi mãi

Anh chỉ mong muốn ta quay lại

Giờ em lỡ yêu thương ai

Thì anh chính thức thất bại

Cứu vãn kịp không

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn