Lời bài hát SASHIMI - Chi Pu - Kèm Hợp Âm

Lời bài hát SASHIMI - Chi Pu - Kèm Hợp Âm 


1. Lời bài hát Sashimi

Mời anh mở cửa bước vào
Cửa em thì không khóa đâu
Giày anh để ngay ngắn này
Ở trên phía này
Em mời anh một ly matcha đầy.
Phòng em thì hơi khó tìm
Phải lên tầng 3 rẽ phải đến 3 lần
Mời anh mở cửa bước vào
Anh thấy thế nào?
Order now I'll make you wow...
Ở đây em có rất nhiều loại sushi
Anh thích đồ nướng có thể gọi yaki
Anh thích đồ hấp có thể gọi mushi
Anh thích ăn tươi nuốt sống thì...
Ở đây chúng em có sashimi
Chúng em có sashimi
Ở đây chúng em có sashimi
So tươi so yummy
Chúng em có sashimi
Chúng em có sashimi
Ở đây chúng em có sashimi
Sashimi Kimochi
Sashimi Kimochi
Đồ ăn phải ngon thì anh mới thèm
Phải tươi thật tươi thì anh mới quay lại
Cũng như tình yêu phải luôn giữ gìn
Cho tươi và ngon cả ngày
Thêm rượu Mơ là anh chết ngay...
Phải cho anh biết có nhiều loại sushi
Phải cho anh thấy có thể gọi yaki
Phải cho anh nhớ có thể gọi mushi
Nhưng để ăn tươi nuốt sống thì...
Ở đây chúng em có sashimi
Chúng em có sashimi
Ở đây chúng em có sashimi
So tươi so yummy
Chúng em có sashimi
Chúng em có sashimi
Ở đây chúng em có sashimi
Sashimi Kimochi
Sashimi Kimochi
おいしい
これ食べてみて
おいしい
これ食べてみて
おいしい
これ食べてみて
おいしい
これ食べてみて
Ở đây chúng em có sashimi
Chúng em có sashimi
Ở đây chúng em có sashimi
So tươi so yummy
Chúng em có sashimi
Chúng em có sashimi
Ở đây chúng em có sashimi
Sashimi Kimochi
(Sa sashimi)
(Sa sashimi)
(Sa sa Sashimi)
Sashimi Kimochi
(Sa sashimi)
(Sa sashimi)
(Sa sa sashimi)
Sashimi Kimochi

2. Hợp âm Sashimi Guitar
Capo 3
Mời anh mở cửa bước [Am]vào [G]cửa em thì không khóa [F]đâu
[G]Giày anh để ngay ngắn [Dm]này ở trên phía [Em]này
Em mời anh một ly mat[Am]cha đầy [E7]
Phòng em thì hơi khó [Am]tìm [G]phải lên tầng ba rẽ phải đến [F]ba lần
[G]Mời anh mở cửa bước [Dm]vào anh thấy thế [Em]nào
Order now I'll make you [Am]wow [E7]
 
Ở [Am]đây em có rất nhiều loại sushi Anh [G]thích đồ nướng có thể gọi yaki
Anh [F]thích đồ hấp có thể gọi mushi Anh [G]thích ăn tươi nuốt sống thì
 
Ở đây [Am]chúng em có sashimi [G]Chúng em có sashimi
Ở đây [F]chúng em có sashimi [G]So tươi so yummy
[Am]Chúng em có sashimi [G]Chúng em có sashimi
Ở đây [F]chúng em có sashimi [G]Sashimi, Kimo[Am]chi [G] [F]
[G]Sashimi, Kimo[Am]chi [G] [F] [G]
 
Đồ ăn phải ngon thì anh mới [Am]thèm [G] 
phải tươi thật tươi thì anh mới [F]quay lại
[G]Cũng như tình yêu phải luôn giữ [Dm]gìn cho tươi và ngon cả [Em]ngày
Thêm rượu mơ là anh chết [Am]ngay [E7]
 
Phải [Am]cho anh biết có nhiều loại
 sushi Phải [G]cho anh thấy có thể gọi yaki
Phải [F]cho anh nhớ có thể gọi mushi Nhưng [G]để ăn tươi nuốt sống thì
 
Ở đây [Am]chúng em có sashimi [G]Chúng em có sashimi
Ở đây [F]chúng em có sashimi [G]So tươi so yummy
[Am]Chúng em có sashimi [G]Chúng em có sashimi
Ở đây [F]chúng em có sashimi [G]Sashimi, Kimo[Am]chi [G] [F]
[G]Sashimi, Kimo[Am]chi [G] [F] [G]
 
[Am]Oishii [Dm]Kore tabe[Am]te mite 
[E7]Oishii Kore tabete mite
[Am]Oishii [Dm]Kore tabe[Am]te mite 
[E7]Oishii Kore tabete mi[Am]te
 
Ở đây [Am]chúng em có sashimi [G]Chúng em có sashimi
Ở đây [F]chúng em có sashimi [G]So tươi so yummy
[Am]Chúng em có sashimi [G]Chúng em có sashimi
Ở đây [F]chúng em có sashimi [G]Sashimi, Kimo[Am]chi [G] [F]
[G]Sashimi, Kimo[Am]chi [G] [F] [G]
[G]Sashimi, Kimo[Am]chi [G] [F]
[G]Sashimi, Kimo[Am]chi
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn