Nếu biết trước hạnh phúc là điều thật giản đơn - Sống Chậm

Nếu biết trước hạnh phúc là điều thật giản đơn - Sống Chậm

Lời

Nếu biết trước hạnh phúc là điều thật giản đơn 

Nếu biết trước cuộc sống mấy mươi năm chỉ là tạm thôi

Thì đâu đến nỗi phải lao đao theo dòng đời nổi trôi

Nếu biết trước toan tính cũng chỉ là vậy thôi

Nếu biết trước tất cả cũng trở thành hư vô

Thì chắc có lẽ sẽ an nhiên như dòng đời lặng trôi


Nếu biết trước hạnh phúc là điều thật giản đơn 

Nếu biết trước cuộc sống mấy mươi năm chỉ là tạm thôi

Thì đâu đến nỗi phải lao đao theo dòng đời nổi trôi

Nếu biết trước toan tính cũng chỉ là vậy thôi

Nếu biết trước tất cả cũng trở thành hư vô

Thì chắc có lẽ sẽ an nhiên như dòng đời lặng trôi

Thì chắc có lẽ sẽ an nhiên như dòng đời lặng trôi.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn