Cảm âm Ngu hề thán cho sáo trúc, Tabkalimba

Cảm âm Ngu hề thán cho sáo trúc, Tabkalimba

Nguồn Hoàng Tùng DươngL L L S L D2 D2

L S F R F L L

L D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S-L

R R D2 S S S S F S

F S L D2 R2 R-D-R

R M F R F L S L D R


R M F R R L S

F S L L D2 S L

L D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S-L

D2 L S S S F S L S

F S L L L S D2 S L

L D2 R2 D2 R2 D2 R2 F2 R2 M2


L D2 R2 L2 R2 D2 R2 D2 D2 S L

D2 L S F R F S L D2 S L

L D2 R2 L2 R2 D2 R2 D2 D2 R2 L

D2 L S F R F S L D2 R2


R M F R R L S

F S L L D2 S L

L D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S-L

D2 L S S S F S L S

F S L L L S D2 S L

L D2 R2 D2 R2 D2 R2 F2 R2 M2


L D2 R2 L2 R2 D2 R2 D2 D2 S L

D2 L S F R F S L D2 S L

L D2 R2 L2 R2 D2 R2 D2 D2 R2 L

D2 L S F R F S L D2 R2


L D2 R2 L2 R2 D2 R2 D2 D2 S L

D2 L S F R F S L D2 R2 L-D2-L

L D2 R2 L2 R2 D2 R2 D2 D2 R2 L

D2 L S F R F S L D2 R2


Xem thêm 1 đoạn cảm âm tại đây Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn