Cảm âm Mười năm nhân gian tab kalimba

 Cảm âm Mười năm nhân gian tab kalimba


(Cảm âm) Mười Năm Nhân Gian [十年人间] - Lý Thường Siêu [李常超] (Lão Can Ma)

R D R M F M D

R D R M F M D

R D R M F M R R D D D 

R D R M F M D

R D R M F S F

R D R M F S M F M F F


F S L L D2 D2 L S 

F R L S F R

D R L S L D2 L S F L


F S L L D2 D2 L S 

F R2 L S D2 F

D R L S L D2 R2 L D2


L D2 R2 L2 S2 F2 M2

R2 D2 L D2 S D2 F

L D2 R2 L2 S2 F2 S2 L2 D3 L2 L2


L D2 R2 L2 S2 F2 M2 R2 D2 L D2 R2 M2 R2

L D2 R2 L2 S2 F2 M2 M2 F2 M2 R2


R D R M F M D

R D R M F M D

R D R M F M D R D D D 

R D R M F M D

R D R M F S F

R D R M F S M F M F F


F S L L D2 D2 L S 

F R L S F R

D R L S L D2 L S F L


F S L L D2 D2 L S 

F R2 L S D2 F

D R L S L D2 R2 L D2


L D2 R2 L2 S2 F2 M2

R2 D2 L D2 S D2 F

L D2 R2 L2 S2 F2 S2 L2 D3 L2 L2


L D2 R2 L2 S2 F2 M2 R2 D2 L D2 R2 M2 R2

L D2 R2 L2 S2 F2 M2 M2 F2 M2 R2


L D2 R2 L2 S2 F2 M2

R2 D2 L D2 S D2 F

L D2 R2 L2 S2 F2 S2 L2 D3 L2 L2


L D2 R2 L2 S2 F2 M2 R2 D2 L D2 R2 M2 R2

L D2 R2 L2 S2 F2 M2 M2 F2 M2 R2


L D2 R2 L2 S2 F2 M2

R2 D2 L D2 S D2 F

L D2 R2 L2 S2 F2 S2 L2 D3 L2 L2


L D2 R2 L2 S2 F2 M2 R2 D2 L D2 R2 M2 R2

L D2 R2 L2 S2 F2 M2 M2 F2 M2 R2

Cảm âm bởi Hoàng Tùng Dương

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn