Lời bài Mãnh hỗ vươn mình tỏa cao minh, Cây to gió lớn trong danh vọng Lyrics Tây Sơn Hào Kiệt, Zombie

Lời bài Mãnh hỗ vươn mình tỏa cao minh, Cây to gió lớn trong danh vọng Lyrics Tây Sơn Hào Kiệt, Zombie


Thực chất bài này có tên là Tây Sơn Hào Kiệt, Zombie được các hot tiktoker sử dụng tạo trào lưu.

Đoạn hot trend

Mãnh hỗ vương mình tỏa cao minh

Cây to gió lớn trong danh vọng

Phơi sương chắn gió, hư hao hình

Da vàng chính thống, Huyết Thanh Rồng

Cường trì chí dung trấn gia phong

Thịnh hưng sự nghiệp uy danh tỏa

Hùng bá thiên hạ đến ra đông

Ghé vai gánh đỡ cả sơn hà

Sống trong bang tao có tính hiên ngangXem đầy đủ lời bài rap


 Lời bài hát Tây Sơn Hào Kiệt

Danh tụi tao ghi trong kỳ thư

Tay vòng đeo hình Tỳ Hưu

Linh vật thờ là con quỷ dữ

Sống không ngại thiên địa hư

Danh tụi tao ghi trong kỳ thư

Tay vòng đeo hình Tỳ Hưu

Linh vật thờ là con quỷ dữ

Sống không ngại thiên địa hư

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Mang cho tao, một chai rượu

Để uống tịnh tâm, nhìn về giang sơn

Chí khí nam nhi

Không hổ danh trong thiên hạ

Nên tao quyết lòng mình

Phải ngang tàng hơn

Xuất thân là một thằng nhóc

Làm thương gia

Chịu nhiều khổ cực

Biết đời không thương ta

Có thù phải trả, còn giúp tao xin đa tạ

Nếu mày muốn nghe hết

Thì phải cùng tao vươn xa

Tao học cách tồn tại

Và đứng lên lấy khăn lau nước mắt

Và tao buộc ở ngang đầu

Chẳng cần thiết mà

Đấu khẩu với tụi mày để làm chi

Nó chỉ khiến tao phải khan hầu

Trên lầu cao tao đeo cái vòng mão

Lên quan nói chuyện với đồng bào

Xong việc xong đi tiệc với trưởng lão

Rượu cay mồi ngon

Ngắm mấy con hồng đào

Biết là mày vẫn đang còn thắc mắc

Tại sao tao lắm trí và đa mưu

Bởi vì tao, là con cháu người họ Nguyễn

Mày cứ lấy sử thi ra mà tra cứu

Dẫu ghét tao nhưng mày chỉ là tầm phu

Muốn được kết thân

Nhưng mình không là bằng hữu

Nhét vào khối óc mày

Thì biết bao lần đủ

Dạy cái thằng tiểu nhân

Thì thôi chi bằng ngủ

Sống trong bang tao có tính hiên ngang

Và tao quyết không tham

Chi có mấy đồng vàng

Đi từ Á Đông Âu khi mình quá thân nhau

Huynh đệ mình kết duyên sâu

Cùng nhau mở rộng địa bàn

Nhưng mà lòng tao lại càng phiêu

Gian sơn hiểm trở nên tao phục hàn yêu

Nam nhi chí lớn tao đã đấng phong lưu

Anh em tao kết nghĩa

Đều là đại trượng phu

Danh tụi tao ghi trong kỳ thư

Tay vòng đeo hình Tỳ Hưu

Linh vật thờ là con quỷ dữ

Sống không ngại thiên địa hư

Danh tụi tao ghi trong kỳ thư

Tay vòng đeo hình Tỳ Hưu

Linh vật thờ là con quỷ dữ

Sống không ngại thiên địa hư

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Dòng đời bao nhiêu khó khăn buồn phiền

Thời gian cho ta sống trong đồng tiền

Dù cao sang khắp trăm vùng miền

Mà mày luôn đi hơn thua

Lấy cái danh dùng quyền

Thôi bây giờ mày quên công cán đi

Làm một bài nhạc thật là đáng ghi

Vuốt hết nước mắt khi nó gán mi

Quyết làm những thứ

Mà mày đã dám nghĩ

Tấm thân của tao đã cố mà chống trọi

Đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn trò

Thằng đầu đàn vứt công không ngại khó

Để cho anh em có thể ngồi bàn to

Phiêu bạt chân tao lướt nhẹ trên đồng cỏ

Vạn sự tùy duyên mặc kệ không cần lo

Muốn ngồi viết nhạc

Ẩn mình trong phòng nhỏ

Tóm lại là không có thích

Chuyện vòng vo

Mãnh hỗ vương mình tỏa cao minh

Cây to gió lớn trong danh vọng

Phơi sương chắn gió, hư hao hình

Da vàng chính thống, Huyết Thanh Rồng

Cường trì chí dung trấn gia phong

Thịnh hưng sự nghiệp uy danh tỏa

Hùng bá thiên hạ đến ra đông

Ghé vai gánh đỡ cả sơn hà

Sống trong bang tao có tính hiên ngang

Và tao quyết không tham

Chi có mấy đồng vàng

Đi từ Á Đông Âu khi mình quá thân nhau

Huynh đệ mình kết duyên sâu

Cùng nhau mở rộng địa bàn

Nhưng mà lòng tao lại càng phiêu

Gian sơn hiểm trở nên tao phục hàn yêu

Nam nhi chí lớn tao đã đấng phong lưu

Anh em tao kết nghĩa

Đều là đại trượng phu

Danh tụi tao ghi trong kỳ thư

Tay vòng đeo hình Tỳ Hưu

Linh vật thờ là con quỷ dữ

Sống không ngại thiên địa hư

Danh tụi tao ghi trong kỳ thư

Tay vòng đeo hình Tỳ Hưu

Linh vật thờ là con quỷ dữ

Sống không ngại thiên địa hư

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Tây Sơn, Hào Kiệt

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn