Lời bài hát Anh ơi anh có bồ chưa anh, chưa có không sao vì có em đây

 Lời bài hát Anh ơi anh có bồ chưa anh, chưa có không sao vì có em đây

Em chỉ muốn nói với anh là:

Anh ơi anh có bồ chưa anh, chưa có không sao vì có em đây, em ở đây trông ngóng anh mà, Anh không thấy là anh ngu

Anh không thấy..... là anh.... ngu

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn