Hợp âm Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón e về dinh rồi, cảm âm Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón e về dinh rồi

 Hợp âm Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón e về dinh rồi, cảm âm Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón e về dinh rồi


Bản cảm âm đang cập nhật....

Trai [Bb]tài gái sắc, đôi [C]mình là nhất


Làng [Am]trên xóm dưới đẹp [Dm]đôi thì có ai bằng.
Yêu [Bb]nhau mấy mùa trăng, đến lúc tính [C] chuyện trăm năm
Chuyến [Am]này anh quyết cưới [Dm]em liền tay.
 
Đàn trai bưng[Bb] mâm, theo sau anh rước  em về làm [C]dâu
Ngày lành trong[Am] tháng, trầu cau anh sang, đeo tay em [Dm]chiếc nhẫn vàng.
Ôi vui quá [Bb]xá e ơi rượu [C]mừng mình nâng ly
Ngày mình vu [Am]quy thì ngần ngại chi 1 2 [Dm]3 dô hết ly.
 
Kiệu vàng ngựa [Bb]ô a khớp đón e về [C]dinh rồi
Pháo bay nổ [Am]tung trời, cùng xây giấc [Dm]mơ tuyệt vời
Năm sau anh [Bb]quyết mà làm giàu, cho e sung [C]sướng đến mai sau,
Đừng lo sóng [Am]gió chuyện gì mà khó thì cứ để [Dm]đó a lo.
 
Dí [Bb]dầu cầu dán mà đóng [C]đinh,
Anh sẽ đưa e đi về [Am]dinh, anh hứa yêu em mãi chung [Dm]tình,
Cầu [Bb]tre gập gềnh mà khó [C]đi,
Anh sẽ dắt tay e dìu [Am]đi, ôi vui quá xá từ [Dm]đây hết ế...
 
Kiệu vàng ngựa [Bb]ô a khớp đón e về [C]dinh rồi
Pháo bay nổ [Am]tung trời, cùng xây giấc [Dm]mơ tuyệt vời
Năm sau anh [Bb]quyết mà làm giàu, cho e sung [C]sướng đến mai sau,

Đừng lo sóng [Am]gió chuyện gì mà khó thì cứ để [Dm]đó a lo.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn