Lời bài hát Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón e về dinh rồi hợp âm

 Lời bài hát Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón e về dinh rồi hợp âm

Lời bài hát Đám cưới nha

Trai tài gái sắc
Đôi mình là nhất
Làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng
Yêu nhau mấy mùa trăng
Đến lúc tính chuyện trăm năm
Chiến này anh quyết cưới em liền tay

Đàn trai bưng mâm
Theo sau anh rước em về làm dâu
Ngày lành trong tháng
Trầu cau anh sang đeo tay em chiếc nhẫn bằng
Ô vui quá xá em ơi
Rượu mừng mình nâng ly
Ngày mình vu quy
Thì ngần ngại chi vô hết đi

Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón e về dinh rồi
Hoa pháo bay nổ tung trời
Cùng xây giấc mơ tuyệt vời
Năm sau anh quyết mà làm giàu
Cho em sung sướng đến mai sau
Đừng lo sóng gió
Chuyện gì mà khó
Thì cứ để đó anh lo.

Ví dầu cầu ván mà đóng đinh
Anh sẽ đưa em đi về dinh
Anh hứa yêu em mãi chung tình
Cầu tre gập ghềnh mà khó đi
Anh sẽ dắt tay em dìu đi
Ô vui quá sá
Từ đây hết ế.


Trai [Bb]tài gái sắc, đôi [C]mình là nhất

Làng [Am]trên xóm dưới đẹp [Dm]đôi thì có ai bằng.

Yêu [Bb]nhau mấy mùa trăng, đến lúc tính [C] chuyện trăm năm

Chuyến [Am]này anh quyết cưới [Dm]em liền tay.Đàn trai bưng[Bb] mâm, theo sau anh rước em về làm [C]dâu

Ngày lành trong[Am] tháng, trầu cau anh sang, đeo tay em [Dm]chiếc nhẫn vàng.

Ôi vui quá [Bb]xá e ơi rượu [C]mừng mình nâng ly

Ngày mình vu [Am]quy thì ngần ngại chi 1 2 [Dm]3 dô hết ly.


Kiệu vàng ngựa [Bb]ô a khớp đón e về [C]dinh rồi

Pháo bay nổ [Am]tung trời, cùng xây giấc [Dm]mơ tuyệt vời

Năm sau anh [Bb]quyết mà làm giàu, cho e sung [C]sướng đến mai sau,

Đừng lo sóng [Am]gió chuyện gì mà khó thì cứ để [Dm]đó a lo.


Dí [Bb]dầu cầu ván mà đóng [C]đinh,

Anh sẽ đưa e đi về [Am]dinh, anh hứa yêu em mãi chung [Dm]tình,

Cầu [Bb]tre gập ghềnh mà khó [C]đi,

Anh sẽ dắt tay e dìu [Am]đi, ôi vui quá xá từ [Dm]đây hết ế...


Kiệu vàng ngựa [Bb]ô a khớp đón e về [C]dinh rồi

Pháo bay nổ [Am]tung trời, cùng xây giấc [Dm]mơ tuyệt vời

Năm sau anh [Bb]quyết mà làm giàu, cho e sung [C]sướng đến mai sau,

Đừng lo sóng [Am]gió chuyện gì mà khó thì cứ để [Dm]đó a lo.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn