Cảm âm Em là con thuyền cô đơn bản chuẩn nhất, hay nhất

Cảm âm Em là con thuyền cô đơn bản chuẩn nhất, hay nhất

Cảm Âm sáo Em Là Con Thuyền Cô Đơn


Đoạn 1 : Cảm Âm Em Là Con Thuyền Cô Đơn

Đời em giờ như thuyền không bến
la Do la, Do la Do Re
Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời
la Re Mi Mi Mi Mi Re Do
Muôn ngàn sóng gió, chẳng bình yên
Re Do Re Mi, DoReDo fasol la
Thân em bây giờ, gửi phận cho ai
Re Re Do la, re re la sol
Đợi chờ mãi gần hết nữa đời thanh xuân…
re fa solla, sol la sol la DoRe Re

Điệp Khúc : Em Là Con Thuyền Cô Đơn

Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh
la Do Re, la La Sol Sol
Em cô đơn như con thuyền ấy
Sol Sol Sol, Sol SolFa Re SolLa
Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi
Re Fa Fa, Re la Re FaSol
Bến nơi nào, thuyền đổ nghĩ nghơi….
Mi Re Do, la sol la DoRe

Thanh xuân em, còn nữa đâu anh
La La La, Re SolLa SolFa Sol
Mất nữa đời, em đợi chờ duyên
Mi Re Do, DoReDo lasol la Re
Tương lai mịt mù chông gai
ReFa Fa, la Re FaSol Sol
Em hiện tại, chẳng thuộc về ai
Mi Re Do, sol sol la DoRe

 Theo hocthoisao.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn