Chia sẻ cảm âm sáo trúc Ái nộ – Yến Tatoo, Masew, Khoi Vu

Chia sẻ cảm âm sáo trúc Ái nộ – Yến Tatoo, Masew, Khoi VuCảm âm âm sáo trúc Ái nộ – Yến Tatoo, Masew, Khoi Vu đang được giới trẻ yêu thích

Bản cảm âm này đang được cập nhật....


Cảm Âm “Ái Nộ” | Masew x Khởi Vũ | Sáo Bb4 | Cảm Âm Dễ Nhất Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Lời 1:

Người đi xa có nhớ chăng, dòng thư tay lời hỏi thăm

sol la sib DO RE DO / Sol la sib DO RE DO

Vài câu ca dưới ánh trăng mờ hôm đó, có ai đang trở về

sol la sib DO RE DO sib DO / RE RE DO / sib la sol

lệ dần phai theo tháng năm, Lời biệt ly sao khó khăn

sol la sib DO RE DO / Sol la sib đô rê đô

vùi đầu trong chăn gối, mong được nói hết tâm tư này

sol la sib DO RE / DO sib RE FA DO DO DO sib

 

Đừng dối em ơi, đừng lừa em ơi

sib SIB SOL SOL / FA FA SOL SOL

Đừng vờn con tim anh như trò đùa

FA FA SOL SOL / FA RE DO DO

Đừng hứa đôi ba lời cuội nhăng nha

sib SIB SOL SOL / FA FA SOL SOL

đừng để, à í a í a

FA FA / FA SIB LA SIB LA

Đừng dối em ơi, toàn là văn thôi

sib SIB SOL SOL / FA FA SOL SOL

1 lần đau thôi anh đủ mệt rồi

FA FA SOL SOL / FA RE DO DO

Đừng hứa thêm chi lệ dài trên mi

sib SIB SOL SOL / FA FA SOL SOL

Đừng để anh hóa ma lai

FA FA / LA SIB SOL SOL

 


Điệp Khúc: Cảm Âm “Ái Nộ”

Khói sương thật mơ màng, chết trong sự ngỡ ngàng

FA RE DO RE DO / FA FA RE RE DO RE DO

Đôi ba lời câu hình thức ta ngân nga để lại cho nàng

RE RE DO RE / DO RE DO RE / DO FA RE RE DO RE DO

Rồi giờ này nàng cùng với ai?

sol sol sol fa sol FA RE

Chẳng còn ngày nào mặn nồng với ta

sol sol sol fa sol FA RE

 

Đời sang trang linh hồn lang thang

sol RE RE / RE DO RE RE  

Phận này ngang ngang một mình lướt trên con đò

DO DO RE RE / DO DO DO FA RE DO sib

Tình tang tang giai điệu ngân vang

sol sol RE RE / DO DO RE RE

Từ biệt nhân gian à ý a a

DO DO RE RE / DO RE SIB LA


Quay lại lời 1:

Người đi xa có nhớ chăng, dòng thư tay lời hỏi thăm

sol la sib DO RE DO / Sol la sib DO RE DO

Vài câu ca dưới ánh trăng mờ hôm đó, có ai đang trở về

sol la sib DO RE DO sib DO / RE RE DO / sib la sol

lệ dần phai theo tháng năm, Lời biệt ly sao khó khăn

sol la sib DO RE DO / Sol la sib DO RE DO

vùi đầu trong chăn gối, mong được nói hết tâm tư này

sol la sib DO RE / DO sib RE FA DO DO DO sib

 

Đừng dối em ơi, đừng lừa em ơi

sib SIB SOL SOL / FA FA SOL SOL

Đừng vờn con tim anh như trò đùa

FA FA SOL SOL / FA RE DO DO

Đừng hứa đôi ba lời cuội nhăng nha

sib SIB SOL SOL / FA FA SOL SOL

đừng để, à í a í a

FA FA / FA SIB LA SIB LA

 

Đừng dối em ơi, toàn là văn thôi

sib SIB SOL SOL / FA FA SOL SOL

1 lần đau thôi anh đủ mệt rồi

FA FA SOL SOL / FA RE DO DO

Đừng hứa thêm chi lệ dài trên mi

sib SIB SOL SOL / FA FA SOL SOL

Đừng để anh hóa ma lai

FA FA / LA SIB SOL SOL

 

Bạn có thể xem qua lời bài hát  Ái nộ – Yến Tatoo, Masew, Khoi Vu

Lời bài hát

Người đi xa có nhớ chăng?

Dòng thư tay lời hỏi thăm

Vài câu ca dưới ánh trăng mờ hôm đó có

Ai đang trở về

Lệ dần phai theo tháng năm

Lời biệt ly sao khó khăn

Vùi đầu trong chăn gối mong được nói hết tâm tư này

Đừng dối em ơi

Đừng lừa em ơi

Đừng vờn con tim anh như trò đùa

Đừng hứa đôi ba lời cuội nhăng nha đừng để

À í a í a

Đừng dối em ơi, toàn là văn thôi

1 lần đau thôi anh đủ mệt rồi

Đừng hứa thêm chi lệ dài trên mi

Đừng để anh hoá ma lai

Khói sương thật mơ màng

Chết trong sự ngỡ ngàng

Đôi ba lời câu hình thức ta ngân nga để lại cho nàng

Rồi giờ này nàng cùng với ai?

Chẳng còn ngày nào mặn nồng với ta

Đời sang trang linh hồn lang thang

Phận này ngang ngang một mình lướt trên con đò

Tình tang tang giai điệu ngân vang

Từ biệt nhân gian à ý aa

Người đi xa có nhớ chăng?

Dòng thư tay lời hỏi thăm

Vài câu ca dưới ánh trăng mờ hôm đó có ai đang trở về

Lệ dần phai theo tháng năm

Lời biệt ly sao khó khăn

Vùi đầu trong chăn gối mong được nói hết tâm tư này

Đừng dối em ơi

Đừng lừa em ơi

Đừng vờn con tim anh như trò đùa

Đừng hứa đôi ba lời cuội nhăng nha đừng để

A í a í a

Đừng dối em ơi, toàn là văn thôi

1 lần đau thôi anh đủ mệt rồi

Đừng hứa thêm chi lệ dài trên mi

Đừng để anh hoá ma lai

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn