Cảm Âm Sai Cách Yêu - Lê Bảo Bình (Sáo A4, G4)

Ca khúc sai cách yêu của Lê Bảo Bình khi mới tung trailer đã nhận được sự yêu thích của bạn nghe nhạc, và cũng không có gì ngạc nhiên khi ca khúc này vừa đừng cho ra mặt đã đứng top ca khúc được nghe nhiều trên trang nhạc trực tuyến. VÀ đây là chia sẻ về bản cảm âm sai cách yêu dành cho anh chị em yêu sáo trúc và yêu thích chàng ca sĩ, nhạc sĩ trẻ này. 


Cảm âm sai cách yêu sáo G4 tone thấp

Yêu và đau, quá gần nhau
mi re la, la do re
Sự im lặng đã hóa tổn thương
si Re si Re Re Mi Re
Mải tính trước bước qua không được
mi Re Mi Re Do sol mi
Cố gắng say giấc quên em Nhưng thói quen chẳng lo em vẫn thức
sol la la si la Re Re Re Re, sol sol sol mi Re
Anh yêu em không còn điểm dừng
sol sol la Re Do la DoReDo la

Sai cách yêu, cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều ràng buộc bao điều
Re Mi Re, Re Mi Re la Re Mi Re la Re Mi Re
Sự ích kỷ anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi
Re Mi MSol,Re Mi Sol, Mi Sol-Sol-Sol SolLaSol Mi
Chuyện ai cũng thấy mỗi anh không thấy
la Re ReMi Mi, la Re Re Mi
Em chất chứa bao buồn cay
Sol LaSi La Sol ReMi MiSol
Nên em âm thầm rời bỏ anh đây
Re Re si sol mi msol , sol sla


Đằng sau 2 chữ đã từng
Re Mi Sol SoLaSol Re ReMi
Là cả trời cảm xúc lưng chừng
Re Re Mi Sol Si La, La Sol
Xa em anh không vững Anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân
RE Re Re Mi Sol Mi la Sol Sol Mi la Re RMi
Sông càng sâu càng yên mà
Re Re RMIRe la Do la
Đau càng thấu càng im và…
Re Do DREDO sol sla sol
Anh chối từ tất cả Chỉ mong em một lần thứ tha
So Mi Re Mi MSol, Mi Sol Sol Mi Mi LSi La
Cạnh thì không quý đợi đi Tiếc nhiều khi cả đời bởi vì
Re Mi Sol SLaSol Re Mi, Mi Re Mi Re Re Sol Re
Vạn người chỉ có một người, Hiểu và yêu những điều anh thiếu
Do Re Mi Sol Mi Re, Sol Re Mi Re la Re RMi
Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa, Hãy cho anh thêm một lần đón đưa
Re Re RMIR la Re MSOl Mi, Re Re Re Do si ReDo si
Vì em quan trọng vẫn mãi hi vọng
Sol Si La Sol, La Si La Sol
Anh sẽ đợi mong…
La SiLa Sol Sla

Cảm âm sai cách yêu sáo A4 tone cao

Yêu và đau, quá gần nhau
re do sol, sol re do
Sự im lặng đã hóa tổn thương
la Do la Do Do Re Do
Mải tính trước bước qua không được
re Do Re Do sib fa re
Cố gắng say giấc quên em
fa sol sol la sol Do
Nhưng thói quen chẳng lo em vẫn thức
Do Do Do, fa fa fa re Do
Anh yêu em không còn điểm dừng
fa fa sol Do sib sol sibDosib sol

Sai cách yêu, cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều ràng buộc bao điều
Do Re Do, Do Re Do sol Do Re Do sol Do Re Do
Sự ích kỷ anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi
Do Re RFa, Do Re RFa Re Fa Fa Fa FaSol Fa Re
Chuyện ai cũng thấy mỗi anh không thấy
sol Do DoRe Re, sol Do Do DRe
Em chất chứa bao buồn cay
Fa SLa Sol Fa DoRe RFa
Nên em âm thầm rời bỏ anh đây
Do Do la fa re rfa , fa fsol

Đằng sau 2 chữ đã từng
Do Re Fa FSolF Do DRe
Là cả trời cảm xúc lưng chừng
Do Do Re Fa SLaSol , Sol Fa
Xa em anh không vững Anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân
Do Do Do Re Fa Re sol Fa Fa Re sol Do DRe
Sông càng sâu càng yên mà
Do Do ReDo sol sib sol
Đau càng thấu càng im và…
Do sib Dosib fa sol fa,
Anh chối từ tất cả Chỉ mong em một lần thứ tha
Fa Re Do Re ReFa, Re Fa Fa Re Re SLa Sol
Cạnh thì không quý đợi đi Tiếc nhiều khi cả đời bởi vì
Do Re Fa FaSolFa Do Re, Re Do Re Do Do RFa Do
Vạn người chỉ có một người, Hiểu và yêu những điều anh thiếu
sib Do Re Fa Re Do, Fa Do Re Do sol Do DRe
Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa, Hãy cho anh thêm một lần đón đưa
Do Do ReDo sol Do RFa Re, Do Do Do sib la Do sib la
Vì em quan trọng vẫn mãi hi vọng
Fa La Sol Fa, Sol La Sol Fa
Anh sẽ đợi mong…
Sol LaSol Fa Sol

Cảm âm sáo trúc sai cách yêu

Nguồn: hocthoisao.com

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn