Cảm Âm Đánh Mất Em - Quang Đăng Trần X ProD. JvN chuẩn nhất

Cảm âm Đánh mất em của Quang Đăng Trần Cảm âm sáo trúc Đánh mất em bản chuẩn

Chỉ còn anh lang thang chốn cũ
DO FA SOL, SOL SOL LA LA
Lòng quặn đau nước mắt ướt nhòa
DO FA SOL ,SOL SOL LA RE
Chẳng thể nào biết được, liệu mai sau có thể gặp lại nữa
RE FA SOL LA RE, RE FA SOL LA RE DO LA
Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tập quên
LA DO2 RE2, RE2 RE2 DO2 DO2, SOL LA DO2, DO2 DO2 DO2 RE FA
Rồi cho đến cuối cùng, chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im
RE FA SOL LA RE, RE FA SOL LA RE FA SOL


Làm sao quên được hình bóng ấy
DO FA SOL, FA FA SOL LA
Thời gian sao có thể xóa nhòa
DO FA SOL, SOL SOL LA RE
Người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất
RE FA SOL LA RE, RE FA SOL LA DO RE LA
Vì đã chẳng cố gắng bên em
LA DO2 RE2, RE2 RE2 DO2 DO2
Dành thời gian cho những thứ em chẳng cần
SOL LA DO2, DO2 DO2 DO2 SOL RE FA
Giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên ai
RE FA SOL LA RE, RE FA SOL LA DO2 DO RE FA

Chorus:

Để rồi khi đêm kéo về
RE2 FA2 SOL2 SOL2 LA2 RE2
Lòng anh não nề
FA2 SOL2 LA2 RE2
Một mình chỉ nghĩ những chuyện về em
RE2 RE2 FA2 SOL2 LA2 DO2 RE2 FA2
Chẳng thể nào nghĩ được
RE2 FA2 SOL2 LA2 RE2
Vì sao để đánh mất được em
RE2 FA2 SOL2 LA2 DO3 SOL2 LA2

Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi
RE2 FA2 SOL2 SOL2 LA2 RE2,FA2 SOL2 LA2 RE2
Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em
RE2 FA2 SOL2 SOL2 LA2 DO2 RE2 FA2
Thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em
RE2 FA2 SOL2 LA2 RE2,RE2 FA2 SOL2 LA2 LA2 RE2 FA2

nguồn: sưu tầm.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn