Cảm Âm Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh - Erik hay nhất cho sáo trúc

Cảm âm Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh 
Cảm Âm Có Tấ Cả Nhưng Thiếu Anh - Erik

Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi thay 
La la la sol la sol la do2 la
Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy 
La la la sol la sol la mi2 la
Có những nỗi buồn ... từ ở đâu chẳng một ai muốn nhưng tại sao 
(sol)la sol la re...re fa sol fa fa sol do2 la sol la
Một người nơi nao tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào 
La la re2 re2 re2 mi2 fa2 la2 mi2 mi2 re2 mi2 re2-do2
Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao 
La sol la re2 mi2 do2 la sol la re2
Giọt nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao ... 
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la re2

Vì yêu , mà anh thấu hiểu , dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu 
Re2 la2, sol2 la2 do3 la2, sol2 la2 do3 re2 fa2 sol2 la2 la2 sol2-fa2 do3 la2
Trả lại em , của anh lúc đầu , anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh 
Re2 fa2 la2, sol2 la2 do3 mi2, mi2 fa2 mi2 re2, re2 mi2 re2 do2 do2 la mi2 re2

Vậy Tại sao , tình yêu mà anh đã trao , rồi nỡ còn đi lấy lại trao ai chẳng an phận ở lại
Re2 fa2 la2, sol2 la2 do3 la2, sol2 la2 sol2 la2 do3 re2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2 do3 la2
Chẳng lẽ , là anh nhìn sai mất rồi , thôi để em lại anh sẽ không phiền làm em nghĩ thêm 
Re2 la2, sol2 la2 sol2 la2 do3 mi2, mi2 fa2 mi2 re2 re2 mi2 re2 do2 la do2 mi2 re2
Đến lúc em có tất cả quay lại lại chẳng có anh 
Re2 mi2 re2 mi2 re2 mi2 do2 la sol la mi2 re2

Giang tấu: 

Người còn yêu sẽ chẳng đắn đo 
Re2 re2 fa2 fa2 fa2 la2 sol2
Hết yêu thì tìm mọi lý do
Sol2 fa2 re2 re2 re2 do3 la2
Cạnh một ai mà chẳng biết sai 
Re2 do2 re2 do2 re2 la2 sol2
Là tự thiêu đi lòng nhẫn nại 
La2 sol2 la2 la2 sol2 do3 la2
Tình yêu ... sẽ có những lúc rất sâu ... đậm 
Fa sol la..la la la la do2 la... sol
Là lúc dễ mắc sai lầm 
Re la la la mi re
Lạ thay ... đôi khi ra đi chỉ vì ... quá tốt
Fa sol la...la la la la la sol... do2 re2

Nguồn: hocsaotruc.com


Cảm âm Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn